Perkhidmatan

Pendaftaran di bawah Skim ini akan di lakukan di pusat TRIs. Selepas pendaftaran dan diluluskan oleh pihak PDRM dan JIM (MyRC) akan dikeluarkan kepada pelarian dan oencari suaka. Pembaharuan tahunan kad MyRC juga akan di lakukan di Pusat TRIS.

Syarikat juga sedang dalam proses bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membenarkan pemegang Kad MyRC yang mempunyai majikan untuk memohon permit kerja sementara khas supaya mereka dapat mencari sumber pendapatan dan menghalang mereka melakukan kegiatan yang tidak sah.