Pengenalan

Sistem Pengesan Maklumat Pelarian

Skim pendaftaran TRIS dimulakan oleh Kerajaan Malaysia dan diwajibkan kepada setiap pemegang kad atau pencari suaka UNHCR yang tinggal di Malaysia. Semua pelarian dan pencari suaka yang berdaftar akan diberi kad pengenalan khas (MyRC) yang diperakui oleh Kerajaan Malaysia.

TRIS (Sistem pengesan maklumat pelarian) adalah sistem pangkalan data Malaysia, yang berkaitan dengan status pemegang kad UNHCR dan pencari suaka. TRIS diperkenalkan untuk mengemaskini proses pengurusan dan profil bersama-sama dengan proses pengumpulan data, pendaftaran, penyimpanan profil, analisis dan pelaporan untuk Kerajaan Malaysia.

Data dan maklumat yang dikumpulkan daripada pemegang kad UNHCR dan pencari suaka adalah selaras dengan data yang telah dikumpulkan oleh UNHCR. Tetapi sistem TRIS lebih terperinci kerana ia melibatkan keseluruhan profil keluarga pelarian dan pencari suaka. Sistem TRIS disokong dan diselesaikan oleh teknologi yang canggih melalui pangkalan data utama di mana pendaftaran dilakukan dengan kaedah pengecaman wajah, cetakan biometrik dan pengecaman suara dengan  menggunakan kad  MyRC (Kad Pelarian Malaysia) atau kad pengenalan diri mereka.

TRIS adalah platform Kerajaan untuk mengakses status dan jug  profil pelarian dan pencari suaka. Maklumat dan pangkalan data TRIS dikemaskini setiap hari dan sentiasa bersedia didalam talian perkhidmatan dan berasaskan perkhidmatan berpusat bersama-sama dengan keupayaan untuk membuat kaedah profil pencerminan dan Gateway kedua untuk Kerajaan.

 Proses pengumpulan dan pendaftaran pada masa ini adalah untuk mendaftar di kaunter pejabat MyRC dan kaedah lain yang akan diperkenalkan ialah pendaftaran mudah alih. Pendaftaran ini boleh meletakkan semua profil pemegang kad UNHCR dan pencari suaka ke pangkalan data TRIS dan kad MyRC akan dikeluarkan selepaspelbagai proses pemeriksaan telah dilakukan. Kad MyRC adalah sumber maklumat sebenar mengenai identiti pelarian dan pencari suaka. Dengan pendaftaran yang betul dan tepat, mereka mempunyai potensi untuk mengelakkan risiko dan ancaman kepada rakyat Malaysia.

Objektif Dan Manfaat

Tumpuan utama projek ini adalah untuk membantu Kerajaan Malaysia menyelesaikan isu yang berkaitan dengan memantau pengesahan status pelarian dan pencari suaka yang tinggal di Malaysia.

Kerajaan Malaysia telah menerima kira-kira 170,000 pelarian dari pelbagai negara seperti Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Palestin, Syria, Afghanistan, Iran, Iraq, Libya, Yaman, Sudan, Somalia, Mesir dan Jordan. Jumlah pelarian yang besar ini memerlukan pengurusan yang tepat untuk memantau dan menjejaki aktiviti mereka untuk memastikan keselamatan negara. Peningkatan bilangan pelarian di negara ini memberikan impak buruk kepada Kerajaan. Di samping itu, tuntutan hidup mereka perlu diuruskan dengan lebih berkesan dan mereka juga perlu didaftarkan dengan betul, dan lokasi mereka akan direkodkan.

Pendaftaran dan kawalan keatas mereka yang  sangat kritikal untuk memastikan keselamatan negara terutamanya tumpuan pelarian yang boleh mendatangkan masalah sosial. Memandangkan keutamaan, TRIS dan agensi-agensi Kerajaan seperti KDN, JIM, MKN dan PDRM mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah status pemegang kad dan pencari suaka UNHCR di Malaysia.

Kelebihan utama pemegang kad dan pencari suaka UNHCR akan mendapat manfaat daripada skim ini adalah bahawa Kerajaan dengan mudah dapat mengesahkan identiti mereka menggunakan pangkalan data negara. Oleh itu, risiko untuk ditangkap dan ditahan dapat diminimumkan. Kini, syarikat sedang dalam proses bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk membenarkan pemegang kad MyRC yang mempunyai majikan memohon permit kerja sementara yang akan memberi mereka peluang untuk mencari sumber pendapatan dan menghalang mereka melakukan kegiatan yang menyalahi undang-undang.

Perkhidmatan

Menyediakan sistem pendaftaran dalam talian untuk mendaftarkan maklumat demografi, cetakan jari dan pengiktirafan muka.

Menyedari asas data lengkap dan komprehensif mengenai status pelarian di Malaysia.

Bersedia untuk menyimpan profil, analisis maklumat, status pelarian dan laporan sesuai dengan keperluan pemerintah dan platform untuk memastikan jumlah pelarian di Malaysia melalui TRIS.

Menyediakan pemegang kad atau pencari suaka UNHCR sebagai Kad Pelarian Malaysia (MyRC) yang berfungsi sebagai Kad Pengenalan khas apabila proses pemeriksaan keselamatan dilakukan.

Mengurus dan mendaftarkan pemegang kad UNHCR dan pencari suaka untuk membolehkan mereka tinggal di Malaysia secara sah.

TRIS akan memasukkan maklumat penting dan butiran peribadi lengkap ke dalam sistem seperti: gambar profil, rakaman suara dan cap jari pelarian. Penyerahan kad MyRC kepada pelarian akan dilakukan dengan teliti melalui sistem cap jari biometrik dan pengiktirafan muka.

Proses mengumpul data dan audit perlu dilakukan setiap hari untuk memastikan maklumat yang diisi dalam sistem TRIS adalah betul dan tepat selain sentiasa bersedia untuk mengemaskini data.

TRIS bertanggungjawab dalam melaksanakan proses menghantar data dan status pelarian kepada pemerintah agensi.