Picture1

Kenapa TRIS ?

Kerajaan malaysia telah menerima anggaran 155,200 pelarian dari beberapa negara seperti Myanmar, Pakistan , Sri Lanka, Palestin dan lain lain negara. Jumlah pelarian sebesar ini memerlukan pengurusan yang bersesuaian untuk memantau dan menjejaki aktiviti mereka. Ini adalah untuk memastikan keselamatan negara.

TRIS adalah platform untuk mengumpul segala maklumat pelarian dan oencari suaka. Membantu Kerajaan untuk memantau dan menjejaki semua pelarian yang sekarang menetap di Malaysia. Semua maklumat yang di daftar akan di selaraskan dengan pangkalan data Kerajaan Malaysia seperti JIM, PDRM dan MKN.

Pelarian dan pencari suaka akan mendapat manfaat utama di dalam Skin ini adalah, kerajaan dengan mudah mengesahkan pengenalan mereka dengan mengunakan pangkalan data. Dengan itu, risiko untuk di tangkap dan di tahan amat minima.

Apa itu TRIS ?

Skim pendaftaran TRIS, ianya di mulakan oleh Kerajaan Malaysia adalah wajib bagi setiap pelarian dan pencari suaka yang bermastautin di Malaysia. Semua pelarian yang telah berdaftar di bawah Skim ini akan di beri kad pengenalan Khas (MyRC) yang mengandungi data peribadi dan juga disahkan oleh Kerajaan Malaysia.
Baca

Pendaftaran MyRC

 

Aliran Proses Pendaftaran

Video Perasmian TRIS

Organisasi Yang Mengambil Bahagian